Category Archives

  Nyhetsbrev og banner

 • All
 • Stilling ledig på Østlandet!

  DGM er i vekst, vi søker nå etter ny medarbeider på Østlandet!

  For fullstendig stillingsannonse, se vedlagte annonse: Stillingsannonse selger 2017

 • Reduserte priser emballasje!

  Un pappeske

  DGM har i disse dager gjort en nasjonal avtale om innkjøp av pappemballasje, dette skal også komme kundene våre tilgode. Vi tilbyr derfor all pappemballasje til nye, sterkt reduserte priser!

  For å se vårt sortiment og for bestilling, klikk HER

 • Endringer i IATA 58 th edition!

  Det er en rekke små og store endringer i årets IATA regelverk, blant annet er det nye labels for batterier klasse 9.

  Endringene kan leses på våre internasjonale hjemmesider her: IATA update 2017

 • Endringer i ADR 2017

  Det gjøres en rekke mindre oppdateringer i de fleste kapitler i ADR 2017.

  Involverte aktører innen transport av farlig gods på vei må undersøke/ sette seg inn i om evt. endringer vil påvirke deres rolle, ønsker din bedrift vår hjelp til dette ta vennligst kontakt med oss!

  Denne listen gir en kort oversikt over hvilke områder som blir berørt: Endringer ADR 2017

 • Endringer i forskrift om transport av farlig gods

  ADR 20xx

  DSB har sendt ut høringsforslag til dagens landtransportforskrift, noen aktuelle endringer vil komme fra 01.01.2017 innenfor følgende emner:

  • Varsling og rapportering
  • Språk i dokumenter og merking
  • ADR eksamen
  • Brukstid for emballasje
  • Tanktransport med landbrukstraktor

  For å lese hele utkastet, klikk denne linken: Forslag_forskriftsendringer 2017

 • Endring landtransportforskrift

  Forskrift om landtransport av farlig gods er endret!

  Endringen omhandler nasjonal godkjenningsattest for kjøretøy som transporterer farlig gods, og gir en overgangsbestemmelse for tanker og tankkjøretøy.

  Endringene innebærer at tanker og tankkjøretøyer som ikke tilfredsstiller nåværende krav til konstruksjon, men som ble bygget før 1. januar 1997 i overensstemmelse med norske bestemmelser, likevel kan benyttes for innenlands transport frem til og med 31. desember 2019, dersom de tilfredsstiller de opprinnelige krav til sikkerhet samt at inspeksjon og prøver utføres i samsvar med bestemmelsene i ADR. (Kilde: DSB)