Endringer i IATA 58 th edition!

Det er en rekke små og store endringer i årets IATA regelverk, blant annet er det nye labels for batterier klasse 9.

Endringene kan leses på våre internasjonale hjemmesider her: IATA update 2017