Farlig gods veileder

kr395.00

Oppdatert og brukervennlig veileder for farlig avfall.

Antall

Veilederen er produsert av DGM og Sven Wiik. Inkluderer både avfallsstoffnr. EAL koder, ADR og IMDG som den første veilederen i markedet. Veilederen kommer i et hendig A5 format som enkelt kan medbringes og som er enkelt å benytte

Varenummer: FGveil Kategori: